Uw groene De Ronde Venen mantelzorg Pas

Half augustus heeft u van de gemeente De Ronde Venen een brief ontvangen waarin vermeld staat wat het saldo op het mantelzorgpasnummer is. 
Vanwege een fout heeft u echter foutieve gegevens ontvangen en staat er een verkeerd pasnummer en een verkeerd saldo in deze brief. 
U kunt deze brief dus als niet verzonden beschouwen en weggooien.
Voer op de website www.DeRondeVenenPas.nl het 19-cijferige nummer van de achterkant van uw groene De Ronde Venen mantelzorgpas in om het juiste saldo van uw pas in te zien.
Het saldo is nog te besteden tot 1 juli 2021 bij aangesloten winkeliers. Kijk op de website www.DeRondeVenenPas.nl onder het kopje Partners om te zien bij wie u het pastegoed kunt besteden. 

De gemeente kiest voor een andere cadeaupas als blijk van waardering voor de mantelzorgers. U hoort hiervan rond de landelijke Dag van de Mantelzorg, 10 november 2020.