MantelKRACHT magazine

Het informatieve Magazine 3x per jaar in uw brievenbus

Mantelzorgers die staan ingeschreven bij Mantelzorg De Ronde Venen ontvangen 3 keer per jaar het magazine “MantelKRACHT De Ronde Venen” per post. In het magazine besteden we ruimschoots aandacht aan ‘lokaal nieuws’: cursussen en bijeenkomsten die we organiseren en over gemeentelijk beleid dat interessant is voor mantelzorgers. Verder worden mantelzorgers hierin geïnformeerd over wat op landelijk niveau voor hen interessant is (bepaalde fiscale regelingen, mogelijkheden rond respijt, zorgverlof voor werknemers en nog veel meer).

Het eerste magazine MantelKRACHT van dit kalenderjaar 2024 heeft het thema Persoonlijke Sfeer.
In deze Voorjaars-editie wordt aandacht besteed aan:
– time out nodig bij jong dementie in het gezin
– een zorgmantel met elke dag een andere kleur
– wat is Niet Aangeboren Hersenletsel, NAH
– op de achterpagina staan onze vaste activiteiten.
Klik hier om het Voorjaars Magazine 2024 in te zien.

Magazine MantelKRACHT De Ronde Venen 2023:
Klik hier om het Najaars Magazine in te zien.
Klik hier om het Zomer Magazine in te zien.
Klik hier om het Voorjaar Magazine in te zien. Met een overzicht van lokale Dagbestedingslocaties.

Jong mantelzorgen
Opgroeien met een ziek gezinslid waardoor het kind gewend is om extra (zorg) taken te doen of moet het kind altijd met de ouders mee omdat het kind de Nederlandse taal beter beheerst dan de ouders?
Dan is het belangrijk dat het kind gezien wordt door ons en dat het kind naast de extra taken ook kind kan zijn, kan spelen met leeftijdgenoten, kan sporten en huiswerk kan maken.
Zo’n kind noemen wij een Jonge Mantelzorger. Het kind weet meestal niet van zichzelf dat hij of zij een jonge mantelzorger is. Voor het kind is het heel gewoon.
Ken je een Jonge Mantelzorger, laat hem of haar zich dan aanmelden als Mantelzorger via dit webformulier dat ook te vinden is op de homepagina van Mantelzorg De Ronde Venen.
Na 10 november ontvangt de Jonge Mantelzorger dan de mantelzorgwaardering.