Nieuwsbrief

Magazine “Mantelzorg”

Mantelzorgers die staan ingeschreven bij Mantelzorg De Ronde Venen ontvangen 4 keer per jaar het magazine “mantelzorg” per post. Daarin informeren we mantelzorgers over wat op landelijk niveau voor hen interessant is (bepaalde fiscale regelingen, mogelijkheden rond zorgverlof voor werknemers en nog veel meer). Ook besteden we uiteraard ruimschoots aandacht aan ‘lokaal nieuws’: over cursussen en bijeenkomsten die we organiseren en over gemeentelijk beleid dat interessant is voor mantelzorgers. 

De nieuwste Mantelzorger

Actueel:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

juli 2020 

De groene Mantelzorg De Ronde Venen Pas is nog dit jaar (2020)
te gebruiken bij aangesloten winkeliers.
Kijk op de website van 
derondevenenpas om te zien
bij welke winkeliers u met de pas kunt betalen.
Mocht u in de praktijk nog tegen een probleem aanlopen,
neem dan gelijk contact op met Groupcard
over De Ronde Venen Pas op telefoonnummer: 088-5387028. 

Groupcard kan alleen verhelpen wat nog niet goed gaat, wanneer ze van u horen wat niet goed gaat.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Opgroeien met een ziek gezinslid waardoor het kind gewend is om extra (zorg) taken te doen of moet het kind altijd met de ouders mee omdat het kind de Nederlandse taal beter beheerst dan de ouders?
Dan is het belangrijk dat het kind gezien wordt door ons en dat het kind naast de extra taken ook kind kan zijn, kan spelen met leeftijdgenoten, kan sporten en huiswerk kan maken.
Ken je een Jonge Mantelzorger, laat hem of haar zich dan aanmelden als Mantelzorger via dit webformulier dat ook te vinden is op de homepagina van Mantelzorg De Ronde Venen.
Na 10 november ontvangt de Jonge Mantelzorger dan de mantelzorgwaardering.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Wandelgespreksgroep:

Zorgt u voor iemand, bijvoorbeeld voor iemand met (beginnende) dementie en heeft u behoefte om ervaringen uit te wisselen?
Als u ook van wandelen houdt, neem dan deel aan de wandelgespreksgroep.

De wandelgespreksgroep is er voor mensen die zorgen voor iemand zoals een partner, ouder, buur of kennis.
Coördinatoren Ester Hoogkamp en Carolien Harbers van Mantelzorg De Ronde Venen begeleiden met vrijwilligers de groep.

Als het weer het toelaat, gaan we wandelen en wat vragen behandelen zoals: Hoe is mijn leven veranderd,
hoe ga ik om met gedragsveranderingen van mijn naaste, hoe kijk ik naar de toekomst en hoe blijf ik als mantelzorger in balans.
Er is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, uw vragen te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen.

Het wordt een wandeling van circa een uur in een rustig tempo; over verharde of onverharde wegen.
Telkens nemen we een ander stuk van De Ronde Venen in de wandeling mee. 

Wilt u deelnemen, maar heeft u iemand nodig die aanwezig is bij de persoon voor wie u zorgt en lukt het u niet om zelf vervanging te regelen?
Neem dan contact met ons op en wij zoeken samen naar een oplossing.

De 6 wandelingen in 2020 starten eind september. Opgeven of vragen?

Stuur een e-mail naar mantelzorg@stdb.nl, t.a.v. Ester Hoogkamp, Coördinator Mantelzorg De Ronde Venen of bel 0297-230280.
Vermeld of vertel duidelijk uw, adres en telefoonnummer als u ons een mail stuurt of belt. Wij nemen vervolgens contact met u op.