Ondersteuning van MEE

U kunt bij MEE terecht met uw vragen over zorgtaken, opvoeding, onderwijs, wonen of werk en inkomen. Of zoekt u iemand die met u meedenkt en onafhankelijk advies geeft? Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een ‘keukentafelgesprek’ met de gemeente of bij vragen en knelpunten bij langdurige zorg. Het is de bedoeling dat u met de hulp die u van uw gemeente krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zelfstandig kunt blijven wonen. En volledig mee kunt doen aan de maatschappij. Heeft u ondersteuning nodig, vraag dan een gratis onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Mensen met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) en hun mantelzorgers kunnen ook gebruikmaken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE. Wat is er nodig voor een aanvraag Wlz-indicatie? 

MEE hulp is altijd gratis. U heeft geen verwijzing nodig en u betaalt geen eigen bijdrage. U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE Utrecht, Gooi & Vecht op 030 264 22 22 of per e-mail clientondersteuning@mee-ugv.nl. MEE helpt u graag.

Handige informatie van MEE