Mantelzorgwaardering

Afgelopen week heeft u van de gemeente De Ronde Venen een brief ontvangen waarin vermeld staat wat het saldo op het mantelzorgpasnummer is. 

Vanwege een fout heeft u echter foutieve gegevens ontvangen en staat er een verkeerd pasnummer en een verkeerd saldo in deze brief. 

U kunt deze dus als niet verzonden beschouwen en weggooien. Voer op de website www.DeRondeVenenPas.nl het 19-cijferige nummer van de achterkant van uw groene De Ronde Venen mantelzorgpas in om het juiste saldo van uw pas in te zien.

 
De groene Mantelzorg De Ronde Venen Pas is nog tot 1 juli 2021 te gebruiken bij aangesloten winkeliers. Kijk op de website van derondevenenpas om te zien hoe hoog uw saldo is en bij welke winkeliers u met de pas kunt betalen. Mocht u in de praktijk nog tegen een probleem aanlopen, neem dan gelijk contact op met Groupcard over De Ronde Venen Pas op telefoonnummer: 088-5387028. Groupcard kan alleen verhelpen wat nog niet goed gaat, wanneer ze van u horen wat niet goed gaat.

Als je voor iemand zorgt die in de gemeente De Ronde Venen woont, ontvang je rond 10 november € 50,- op een cadeaupas als jaarlijkse waardering voor je inzet. Tot en met 2019 was dat De Ronde Venen pas, een lokale cadeaupas (zie afbeelding onderaan) die je tot eind december 2020 kunt besteden bij aangesloten winkeliers. De pas is gebruiksklaar en hoeft niet geactiveerd te worden.
Bewaar de pas goed. Raak je de pas toch kwijt en moet er een nieuwe pas worden aangevraagd, dan wordt daarvoor €5 in rekening gebracht en afgeschreven van het tegoed dat nog op je pas stond.

Ontvang ook de cadeaupas!

Inschrijven is via het online inschrijfformulier zo gedaan: www.mantelzorgderondevenen.nl/inschrijven
Telefonisch opgeven kan ook. Bel dan naar het Servicepunt: (0297) 587 600.

Vraag en antwoord Mantelzorgpas / Blauwe pas - De Ronde Venen Pas.

Er waren verschillende passen in de gemeente De Ronde Venen in omloop. Op de pagina  Vraag en antwoord krijg je antwoord op je mogelijke vragen over deze verschillende passen.
In 2018 is er éénmalig een groene Cadeaupas 2018 uitgegeven met een rode strik in de linker bovenhoek. Deze pas was tot 1 maart 2019 geldig om een extra cadeautje op te halen bij een aangesloten winkelier.
Het mantelzorg-tegoed staat op de 'groene' De Ronde Venen Pas (zonder rode strik) en de pas hoeft niet geactiveerd te worden voor gebruik. Het tegoed is te besteden tot eind 2020.