Mantelzorgverklaring

Mantelzorg De Ronde Venen kan u een Mantelzorgverklaring toesturen als u ingeschreven staat bij Mantelzorg De Ronde Venen. Deze verklaring kunt u gebruiken als daar naar gevraagd wordt door instanties bijvoorbeeld voor medehuurderschap. Wij vermelden de datum van inschrijving in de verklaring en beschrijven al uw mantelzorgtaken.

Een mantelzorgverklaring die u nodig heeft als onderdeel van uw urgentieaanvraag via het vierde huis moet u aanvragen bij (de Wmo-afdeling van) de gemeente De Ronde Venen via telefoonnummer 0297-291616. Of stel deze vraag bij het Servicepunt via telefoonnummer 0297-587600.