Samen Dementievriendelijk in De Ronde Venen

Mantelzorgers

Om met z’n allen dementievriendelijk te worden is aandacht voor mantelzorgers belangrijk. Mantelzorgers verrichten veel werk om het leven van degene die zij verzorgen draaglijker te maken. In dit verband iemand met dementie, maar mantelzorg strekt zich natuurlijk ook uit over andere aandoeningen en beperkingen.

Wij proberen mantelzorgers zoveel mogelijk te ondersteunen met informatie en respijtzorg, maar ook voor een cursussen en een luisterend oor. Een keer per jaar tonen we onze dankbaarheid via de mantelzorgwaardering, een cadeautje als dank voor alles wat zij doen. De welzijnsstichting Tympaan De Baat heeft een steunpunt Mantelzorg genaamd: Mantelzorg De Ronde Venen waar mantelzorgers met hun vragen terecht kunnen. Informatie is te vinden op www.mantelzorgderondevenen.nl 

Voorlichting en activiteiten

Jaarlijks worden vier informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd rondom het thema Dementie. Houd de lokale kranten in de gaten, daarin staat het tijdstip en de locatie van de bijeenkomst vermeld. Of bel ons op voor nadere informatie.
Regelmatig organiseren wij een training of workshop rondom een onderwerp dat voor mantelzorgers interessant kan zijn. Bijvoorbeeld: Financiële regelingen voor mantelzorgers, Hoe blijf je in balans, Beter ademen, Wat als mijn naaste ….
U kunt een digitale training over omgaan met dementie volgen via www.samendementievriendelijk.nl.

Voor ambtenaren, bedrijven en instellingen

Iedereen die bij gemeente De Ronde Venen werkt, volgt de training Samen Dementievriendelijk. De gemeente heeft daarvoor in september 2019 het certificaat Dementievriendelijke gemeente ontvangen.

Ook voor ondernemers en medewerkers van bedrijven en instellingen is de training beschikbaar. Tanja Quist en Ester Hoogkamp van Mantelzorg De Ronde Venen kunnen hierover alles vertellen. Zij zijn bereikbaar via 0297 230 280 of mantelzorg@stdb.nl.

Er zijn ook digitale trainingen ontwikkeld per branche. Bijvoorbeeld: Bij de kapper, in de taxi, in het vrijwilligerswerk, in de thuiszorg, in de horeca. Deze zogeheten e-learning modules zijn te vinden op www.samendementievriendelijk.nl. Registreer je met je e-mail adres en postcode en kijk zelf wat je al weet over dementie.

Lespakket middelbare school

Gemeente en VeenLanden College hebben in samenwerking met De Professionele Mens het lespakket ‘Jongeren en Dementie’ ontwikkeld. Dit lespakket wordt sinds het schooljaar 2019-2020 tijdens de projectweek gegeven aan leerlingen in de onderbouw vmbo-havo-vwo. De online training voor leerlingen van de middelbare school en middelbaar beroepsonderwijs staan voor iedereen gratis ter beschikking en is te downloaden via www.deprofessionelemens.nl/trainingsmateriaal.

Wil je zelf als vrijwillige trainer actief meehelpen om de samenleving dementievriendelijker te maken? Stuur een e-mail naar: trainingen@samendementievriendelijk.nl en vermeld je naam, telefoonnummer en een korte motivatie.

In de Bibliotheek en op het Servicepunt kun je een computer gebruiken om een online training over dementie te doen of informatie op te zoeken over omgaan met dementie. Daar is altijd iemand die je kan assisteren als dat nodig is.
Eerste Hulp Bij Dementie: Er is een blauwe koffer gevuld met met informatie over geheugenproblematiek die geleend kan worden bij het Servicepunt: de EHBD-koffer. Er zit ook een (voor)leesboek in voor de aller jongsten.

Ben je ondernemer in De Ronde Venen en wil je meewerken aan de dementievriendelijke gemeente, neem dan contact op met Tanja Quist op telefoonnummer 0297-230280.